Jag vill gärna att du hör av dig innan du kommer, antingen via telefon, mejl eller sms, så bestämmer vi en tid tillsammans som passar oss båda. Detta därför att jag vill veta när jag behöver vara på plats.